Главная Новости

Доставка и заказ суши и роллов

Опубликовано: 10.04.2021

Здравствуйте, дорогие профессионалы! !!

Снова обращаюсь к  Вам с  просьбой помощи! :-)

Открываю торговую точку по мини-производству и  продаже СВЕЖИХ СУШИ. Торговая точка будет находится в ТК по-соседству с  супермаркетом. Дизайн  — в  японском стиле, современный дизайн, перейдите сюда https://casta.ua/kiev/menu-dostavki/sushi/rolly. Он  уже разарабатывается, но не  может идти дальше, поскольку не  придумано название ТТ. Формат ТТ  — возьми с  собой + будет доставка. Нужно креативное название, как говорится «В тему». Из  тех набросков, что лезут в  мою голову, не  могу выбрать подходящуюю, а  точнее не  придумала действительно оригинальную. Нужно чтобы в  названии обязательно фигурировало слово «СУШИ». У  нас в  городе уже есть похожие ТТ, их  названия «Суши-маркет», «Суши-мастер», Экспресс-суши. Нужно что-то другое… желательно интереснее…)))) Все что пока лезет в  мою голову-это: «Суши-room», freesh-суши"…. Вообщем помогите пожалуйчта, кто чем может! !! Может отдельные слова, может ассоциации, может словосочетания, имена…

Все, чем можете! !!

Заранее большое спасибо всем! !! !

Сначала нужно определиться с темой эфира — о чем вообще говорить. Затем выбираем формат — лекция, презентация, вопрос-ответ, трансляция событий, просто дружеское общение с подписчиками. На этом этапе вы должны уже хорошо представлять свою аудиторию — какого возраста подписчики, какие у них интересы, как они реагируют на ваш контент, перейдите https://casta.ua/kiev/menu-dostavki/sushi/rolly. Также учитывайте специфику Тик-Ток — сюда приходят развлечься, длинные монологи на серьезные темы могут не зайти. Но многое зависит от контента. Соответствуйте выбранной теме аккаунта и ожиданиям подписчиков, если вы юрист — рассказывайте про право, танцор — говорите о танцах.

Доставка и заказ суши и роллов

Дальше нужно выбрать подходящее время публикации и продумать структуру эфира (все расписываем по времени) — сколько должна длиться основная часть, сколько уделить каждому пункту, когда должны быть вопросы. Советуем записать все на бумагу и держать при себе шпаргалку во время эфира. Но если уверены в себе, можно рискнуть и импровизировать.

Когда определились с темой и прописали структуру, продумываем свой внешний вид и обстановку. Настраиваем свет и технику, проверяем качество связи, чтобы наш эфир в формате live не прервался в самый неподходящий момент.

uk

Привіт, дорогі професіонали! !!

Знову звертаюся до Вас з проханням допомоги! :-)

Відкриваю торгову точку з міні-виробництва і продажу СВІЖИХ СУШІ. Торгова точка буде знаходиться в ТК по-сусідству з супермаркетом. Дизайн - в японському стилі, сучасний дизайн, перейдіть сюди https://casta.ua/kiev/menu-dostavki/sushi/rolly. Він уже разарабативается, але не може йти далі, оскільки не придумано назву ТТ. Формат ТТ - візьми з собою + буде доставка. Потрібно креативна назва, як то кажуть «В тему». З тих начерків, що лізуть в мою голову, не можу вибрати подходящуюю, а точніше не придумала дійсно оригінальну. Потрібно щоб в назві обов'язково фігурувало слово «СУШІ». У нас в місті вже є схожі ТТ, їх назви «Суші-маркет», «Суші-майстер», Експрес-суші. Потрібно щось інше ... бажано цікавіше ...)))) Все що поки лізе в мою голову-це: «Суші-room», freesh-суші ".... Вообщем допоможіть пожалуйчта, кто чем может! !! Може окремі слова, може асоціації, може словосполучення, імена ...

Все, чим можете! !!

Заздалегідь велике спасибі всім! !!!

спочатку потрібно визначитися з темою ефіру - про що взагалі говорити. Потім вибираємо формат - лекція, презентація, питання-відповідь, трансляція подій, просто дружнє спілкування з передплатниками. На цьому етапі ви повинні вже добре уявляти свою аудиторію - якого віку передплатники, які у них інтереси, як вони реагують на ваш контент, перейдіть https://casta.ua/kiev/menu-dostavki/sushi/rolly. Також враховуйте специфіку Тік-Ток - сюди приходять розважитися, довгі монологи на серйозні теми можуть не зайти. Але багато що залежить від контенту. Відповідайте обраною темою аккаунта і очікуванням передплатників, якщо ви юрист - розповідайте про право, танцюрист - говорите про танці.

Далі н ужно вибрати відповідний час публікації і продумати структуру ефіру (все розписуємо по часу) - скільки повинна тривати основна частина, скільки приділити кожному пункту, коли повинні бути питання. Радимо записати все на папір і тримати при собі шпаргалку під час ефіру. Але якщо впевнені в собі, можна ризикнути і імпровізувати.

Коли визначилися з темою і прописали структуру, продумуємо свій зовнішній вигляд і обстановку. Налаштовуємо світло і техніку, перевіряємо якість зв'язку, щоб наш ефір у форматі live не перервав в самий невідповідний момент.

видео Доставка и заказ суши и роллов | видеo Дoстaвкa и зaкaз сyши и рoллoв

Доставка и заказ суши и роллов

Ilnaz Fedorovich Ilnaz FedorovichZavesina Marg Yaroslavovna
10.04.2021 в 00:09
Азиатские булочки с бао, утиная грудка sous vide или чизкейк с медом и корицей - вот лишь некоторые из новинок ресторана Sushi Do, расположенного в Galeria Katowicka. Похоже, что такие хиты суши-до, как Ramen Sushi Do, Pad Thai или Sake no Teriaki, получили серьезную конкуренцию ...

Все комментарии
rss